Usprawiedliwienia PDF Drukuj Email

W naszym gimnazjum obowiązuje procedura usprawiedliwiania nieobecności oraz zwalniania uczniów z obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

W skrócie przypominamy, że:
- w pierwszym dniu nieobecności ucznia rodzice zobowiązani są poinformować o tym szkołę telefonicznie: 17 788 42 95 lub 80 (najlepiej do godz. 9.00),
- druki zwolnienia lub usprawiedliwienia wypełniają i podpisują rodzice / prawni opiekunowie,

- usprawiedliwienie należy złożyć w sekretariacie uczniowskim w ciągu siedmiu dni roboczych od powrotu ucznia do szkoły,
- uczeń może być zwolniony w danym dniu z części lekcji (z ważnych powodów), jeżeli wcześniej dostarczy zwolnienie podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów.

Druk usprawiedliwienia i zwolnienia

Druki dostępne są również w sekretariacie uczniowskim.

 

URZĄD MIEJSKI

herb_urzad_miejski_d_36

ARCHIWUM SUKCESÓW

SZKOLNE MOODLE

DĄB PAMIĘCI WŁADYSŁAWA KAWY

KAMPANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA

KINOSZKOŁA

 
 

I TY MOŻESZ POMÓC

Pogoda w Mielcu

Od 2004 roku...

Wyświetla ilość odsłon artykułów : 2865732