Benchmarket Sp. z o. o. benchmarket.pl

Dokumentacja cen transferowych 2019 - Benchmarket.pl

https://benchmarket.pl/dokumentacja-cen-transferowych/

Benchmarket to kancelaria doradców podatkowych, której wiodącą specjalnością są kwestie związane cenami transakcyjnymi.

Działania spółki ukierunkowane są na pomoc przedsiębiorstw z kapitałem krajowym, jak i europejskim. Benchmarket stosuje sprawdzone banki danych, co pozwala na wykonanie wyczerpujących i obiektywnych analiz rynku, oraz świadczy pomoc na każdym etapie wykonywania usługi.

Benchmarket proponuje głównie takie usługi, jak:

  • analiza porównawcza
  • analiza cen transferowych
  • sporządzanie dokumentacji cen transferowych
  • wycena firm i przedsiębiorstw
  • sporządzanie procedur dla rad nadzorczych
  • przygotowania wyjaśnień dla organów w procesie kontroli
  • reprezentowania podatników przed sądem
  • sporządzanie wytycznych odnośnie cen transferowych
  • sporządzanie informacji ORD-U
  • sporządzanie wytycznych OECD

Benchmarket Sp. z o. o.
ul. Wagonowa 12A
43-175 Wyry
śląskie
Tel.: 660440456
NIP: 6351843655
REGON: 368482376
WWW: