OTVARTA Sp. z o.o. otvarta.pl

OTVARTA - Internet bezprzewodowy LTE

Internet bezprzewodowy LTE

W sieci OTVARTA aktywujemy numer telefoniczny klienta po tym, jak otrzymamy uzupełnione dokumenty do siedziby firmy. Umowa w sieci OTVARTA trwa tak długo, jak życzy sobie tego klient. Bardzo często zawierana jest na czas nieokreślony. Dla klientów jest to ważne, ponieważ wiedzą, że w każdej chwili mogą ją wypowiedzieć. Okres wypowiedzenia wynosi miesiąc czasu i nie wiąże się z dodatkowymi kosztami. Podczas pierwszego uruchomienia karty sim sieć OTVARTA wysyła klientom automatyczne ustawienia MMS oraz ustawienia do internetu. Już po otwarciu wiadomości konfiguracyjnych klient zatwierdza instalację otrzymanych ustawień. Od tego momentu może korzystać z wszystkich usług.

OTVARTA Sp. z o.o.
Inżynierska 11
93-569 Łódź
łódzkie
Tel.: +48699711699
NIP: 8882780351
REGON: 911339638
WWW: